ANKJER HOLDING

ANKJER INVEST investerer ledelseskompetence, netværk samt risikovillig kapital i etablerede danske virksomheder, typisk med en omsætning mellem DKK 25 og 250 mio.

Ankjer Invest ApS

ANKJER HOLDING har siden 2001 investeret i små- og mellemstore virksomheder. Fra 2012 er fokus tillige rettet mod velbeliggende erhvervsejendomme, kontorhoteller, samt investeringer i kreditobligationer og andre aktiver. Koncernen har herefter 3 hovedområder.

Koncernen har 3 hovedområder:

Ankjer Invest

Investerer i små- og mellemstore virksomheder.
Læs mere

Ankjer Kapital

Investerer i værdipapirer mv.
Læs mere

Ankjer Ejendomme

Investerer i velbeliggende ejendomme og kontorhoteller.
Læs mere