Investeringsprofil

Der investeres i virksomheder indenfor de fleste brancher, dog bortset fra virksomheder i opstartsfasen. Der lægges vægt på, at der er tale om sunde virksomheder med positive kapitalstrømme, samt et potentiale for yderligere vækst.

De forskellige investorer

Dansk erhvervsliv er kendetegnet ved få store virksomheder samt et betydeligt antal små og mellemstore virksomheder. En væsentlig andel af de små og mellemstore virksomheder står overfor et generationsskifte de næstkommende år. ANKJER INVEST investerer ledelseskompetence, netværk samt risikovillig kapital i etablerede små og mellemstore danske virksomheder.

Sunde virksomheder

Der investeres i virksomheder indenfor de fleste brancher, dog bortset fra virksomheder i opstartsfasen. Der lægges vægt på, at der er tale om sunde virksomheder med positive kapitalstrømme, samt et potentiale for yderligere vækst. Der investeres gerne sammen med ledende medarbejdere, og ejerskifter løses oftest sammen med virksomhedens eksisterende rådgivere, for derved at bibeholde mest mulig viden i virksomheden. Typiske investeringssituationer vil være ved et generationsskifte, ejerskifte, frasalg af divisioner, ekspansion, konsolidering samt MBO/MBI situationer.

Den typiske virksomhed:

Virksomheder som vi investerer i, har en typisk profil i stil med.

Omsætning op til
DKK 250 mio.

Markedsleder eller
potentiale til at blive det

Opererer i en
veletableret industri

Stærk position i Danmark og også gerne i Skandinavien

Potentiale til udvikling
af teknologi

Har et stabilt
cash flow

Kriseramte virksomheder

ANKJER INVEST investerer også i virksomheder, som får akut behov for likviditet på grund af den finansielle krise, hvis virksomheden har et solidt vækstpotentiale. ANKJER INVEST investerer tillige i Start – up, hvor gode råd, erfaring samt kapital betyder alt. Vi har bl.a. investeret i VISIONHOUSE VÆKSTHUS, hvor nystartede virksomheder kan blomstre, samt investeret i RISMA Systems A/S, der på 4 år er gået fra 1 medarbejder til en succesfuld it-virksomhed med mere end 40 dedikerede medarbejdere, og hvor målet er ikke mindre at blive en af Danmarks største it successer. Læs mere: www.rismasystems.com