Kapital

ANKJER KAPITAL råder over betydelige, frie likvide ressourcer, der primært investeres i korte danske og internationale værdipapirer.

Ankjer kapital

ANKJER KAPITAL råder over betydelige, frie likvide ressourcer, der primært investeres i korte danske og internationale værdipapirer.

Koncernen har pt. en soliditet på mere end 50%, og en egenkapital på ca 100 mio. kr.

Koncernens styrke er hurtig beslutningsproces samt viljen – og evnen til at gøre en forskel.

ANKJER KAPITAL

Koncernen investerer således primært i 3 områder:

Små- og mellemstore virksomheder

Værdipapirer

Ejendomme