Ledelse

Køb og salg af virksomheder, forandringsledelse, optimering af kapitalstruktur, bestyrelsesarbejde. Behersker alle discipliner indenfor private equity, men har også betydelig erfaring med eksekvering i driften.
screenshot_484

Lars Ankjer Jensen

Stifter og direktør
af ANKJER HOLDING

Karriereforløb / erhvervserfaring

Direktør for Ankjer Holding ApS (2001 – nu) www.ankjerholding.dk

Ejer og stifter af Visionhouse kontorhoteller samt Visionhouse Væksthus (2010 – nu) www.visionhouse.dk

Bestyrelsesformand for Risma Systems A/S (2014 – nu), Bestyrelsesformand og CFO for Skandinavisk Industriservice A/S med ansvar for succesfuld ekspansion og efterfølgende industrielt salg (2004 – 2008), Direktør for TEMA Kapital (private equity) (2002 – 2003), Direktør
for Dansk SystemPartner med ansvar for succesfuld turnaround og efterfølgende industrielt salg (2000 – 2002),
CFO i C.W. Obel koncernen med ansvar for succesfuld turnaround og integration af en række tilkøbte selskaber
(1997 – 2000), M&A samt revisor Ernst & Young (1995 – 1997), Revisor Deloitte (1987 – 1995).

Speciale

Køb og salg af virksomheder, forandringsledelse, optimering af kapitalstruktur, bestyrelsesarbejde. Behersker alle discipliner indenfor private equity, men har også betydelig erfaring med eksekvering i driften.

Uddannelse

Cand.merc.aud. fra CBS, samt HD (Regnskabsvæsen & Økonomistyring) fra CBS Lars Ankjer Jensens kandidatafhandling “Rekonstruktion af aktieselskabers rentable aktiviteter” er publiceret på HHK, og har tillige været publiceret på Forlaget Børsen.

Artikler mv.

”Rekonstruktion af kriseramte virksomheder”, udgivet på A/S Forlaget Børsen (Børsens Ledelseshåndbøger) april 1997, i tidsskriftet Inspi 1996/12, 1997/1 og 1997/2 samt i Foreningsbladet Danske Revisorer 1996/4, 1997/1 og 1997/2. ”Ledelsens arbejdsopgaver, pligter og ansvar i kriseramte aktieselskaber”

udgivet på A/S Forlaget Børsen (Børsens Ledelseshåndbøger) juni 1996 samt i tidsskriftet Inspi 1996/2.