Profil

ANKJER INVEST er et dansk investeringsselskab med fokus på udvikling og generationsskifte af små og mellemstore virksomheder.

Ankjer Invest ApS

ANKJER INVEST er et dansk investeringsselskab med fokus på udvikling og generationsskifte af små og mellemstore virksomheder, og har siden etableringen i 2003 gennemført 12 investeringer og 9 frasalg, hvortil kommer en række tilkøb/frasalg i de enkelte virksomheder.
ANKJER INVEST investerer ledelseskompetence, netværk samt risikovillig kapital i etablerede danske virksomheder, typisk med en omsætning mellem DKK 25 og 250 mio.

Den rigtige kapitalstruktur​

ANKJER INVEST indtræder – alene eller sammen med andre partnere – som hovedregel som majoritetsaktionær i Porteføljevirksomhederne, og indgår et partnerskab med de Porteføljevirksomheder der investeres i.

Vi investerer alene i Porteføljevirksomheder, hvor der er opnået enighed med ledelsen og eventuelle medejere om den fremtidige strategi for den enkelte Porteføljevirksomhed, for herved at sikre en fælles målsætning. Derudover ser vi os som aktive investorer og tilfører Porteføljevirksomhederne kompetencer, der komplementerer ledelsen og understøtter den vækstfase, som den enkelte Porteføljevirksomhed står overfor.

Investering og investorer

Hos ANKJER INVEST har vi tilsagn fra en række investeringsselskaber, der kan medinvestere dersom købesummen gør dette nødvendigt. Eventuelle medinvestorer vælges med omhu i forhold til den enkelte virksomheds kultur og udviklingsstadie.

ANKJER INVEST er en del af ANKJER HOLDING, der med en egenkapital på mere end DDK 75 mio. og en soliditet på mere end 50% er gearet til investering med eller uden relevante partnere. ANKJER HOLDING ejes af Lars Ankjer Jensen.

Lars Ankjer Jensen arbejder med investering i – og rådgivning/udvikling af generationsskiftevirksomheder, rekonstruktioner samt MBI/MBO projekter. Tidligere har Lars Ankjer Jensen været direktør i en række mellemstore danske virksomheder, samt revisor i Deloitte samt Ernst & Young.