Rådgivning og sparring

Vi rådgiver bl.a. indenfor virksomheds strategi hvor vi bistår med: Analyse, handlingsplaner, deltagelse i gennemførelse af projekter og opfølgning.

Rådgivning og sparring indenfor:

Planlægning, modeller og gode råd om hvordan man kommer gennem en positiv generationsskifteproces.
Analyse, handlingsplaner, deltagelse i gennemførelse af projekter og opfølgning
Identificering af potentielle emner, markeds- og virksomhedsanalyse, værdifastsættelse, forretningsplan, due diligence, virksomhedsintegration.
Kapitaludvidelse, optimering af kapitalstruktur, finansieringsformer.
Økonomisk virksomhedsanalyse, identificering af profit / loss aktiviteter, finansiel, regnskabsmæssig- og strukturel rekonstruktion.
Aktiv deltagelse i virksomhedens bestyrelsesarbejde.
Midlertidig ledelse af virksomhed, eller funktioner i virksomhed, midlertidig deltagelse i ledergruppe, coaching af ledergruppe og organisation.